Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Yên Lạc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách, báo cáo ngân sách năm 2020 và QĐ công bố...

Yên Lạc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách, báo cáo ngân sách năm 2020 và QĐ công bố công khai Dự toán ngân sách năm 2021

Yên Lạc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách, báo cáo ngân sách năm 2020 và QĐ công bố...

Yên Lạc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách, báo cáo ngân sách năm 2020 và QĐ công bố công khai Dự toán ngân sách năm 2021

Lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã tiếp xúc đối thoại trực tiếp với nhân dân...

Thực hiện Quyết định số: 2853-QĐ/TU, ngày 30/10/2021 của Ban Thường vụ tỉnh ủy, Kế hoạch số: 56-KH/HU ngày 20/01/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy.

Yên Lạc tuyên truyền thực hiện Luật cư trú năm 2020

Ngày 10 tháng 9 năm 2021 Uỷ ban nhân dân xã Yên Lạc ban hành Kế hoạch số: 69/KH-UBND về kế hoạch tuyên truyền thực hiện Luật cư trú năm 2020

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm làm việc tại tỉnh Thái Nguyên

Sau Chương trình làm việc tại Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì Hội nghị làm việc với tỉnh Thái Nguyên. Hội nghị được tổ chức...

Tin hoạt động của xã

Yên Lạc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách, báo cáo ngân sách năm 2020 và QĐ công bố...

Yên Lạc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách, báo cáo ngân sách năm 2020 và QĐ công bố công khai Dự toán ngân sách năm 2021

Yên Lạc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách, báo cáo ngân sách năm 2020 và QĐ công bố...

Yên Lạc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách, báo cáo ngân sách năm 2020 và QĐ công bố công khai Dự toán ngân sách năm 2021

Lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã tiếp xúc đối thoại trực tiếp với nhân dân...

Thực hiện Quyết định số: 2853-QĐ/TU, ngày 30/10/2021 của Ban Thường vụ tỉnh ủy, Kế hoạch số: 56-KH/HU ngày 20/01/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy.

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 1453595