Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Đánh giá tiến độ thực hiện các dự án đầu tư sử dụng vốn ngoài ngân sách

03-04-2021 23:24

Ngày 2/4/2021, UBND huyện đã tổ chức Hội nghị đánh giá  tình hình triển khai thực hiện dự án sử dụng vốn đầu tư trong nước trên địa bàn huyện Phú Lương. Đồng chí Ngô Thành Trung, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị. Cùng dự có lãnh đạo các Phòng liên quan.


Toàn cảnh Hội nghị

Từ năm 2008 đến năm 2021, huyện Phú Lương đã được cấp chủ trương đầu tư 44 dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách. Trong đó, có 16 dự án thuộc lĩnh vực khai thác, chế biến khoáng sản, 12 dự án sản xuất công nghiệp, 10 dự án cửa hàng xăng dầu, thương mại, 2 dự án chăn nuôi, 2 dự án lĩnh vực y tế. Tuy nhiên, do chuyển địa giới hành chính xã Sơn Cẩm nên có 3 dự án thuộc thành phố Thái nguyên theo dõi, quản lý. Quá trình thực hiện một số dự án chậm tiến độ do các nhà đầu tư gặp nhiều khó khăn trong việc giải phóng mặt bằng, một số địa điểm đầu tư dự án chưa phù hợp với quy hoạch phải thực hiện điều chỉnh; một số hộ dân chưa đồng thuận với việc đầu tư dự án; năng lực của một số nhà đầu tư còn yếu, khó khăn trong huy động vốn… Đối với các dự án đầu tư khu dân cư, khu đô thị, hiện, huyện đang tổ chức đấu thầu lựa chọn được 1 nhà đầu tư thực hiện 1 dự án khu dân cư; 2 khu dân cư chuẩn bị lập quy hoạch; tiến hành các bước lập và phê duyệt quy hoạch chi tiết 3 khu dân cư… Qua đánh giá cho thấy, tiến độ lập quy hoạch chi tiết một số khu dân cư, điểm dân cư còn chậm; chưa đáp ứng được nhu cầu, tiến độ của các nhà đầu tư quan tâm; một số quy hoạch đã phê duyệt nhưng chưa có nguồn vốn trả đơn vị tư vấn lập quy hoạch; việc triển khai lựa chọn nhà đầu tư các khu dân cư sau khi phê duyệt quy hoạch chi tiết tiến độ còn chậm, vướng mắc…Trên cơ sở nắm bắt tình hình triển khai thực hiện dự án sử dụng vốn đầu tư trong nước trên địa bàn huyện Phú Lương. Đồng chí Ngô Thành Trung, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành chức năng tiếp tục quan tâm, chỉ đạo về tiến độ lập quy hoạch, tiến độ triển khai các dự án đầu tư và thực hiện đấu giá, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư các dự án khu dân cư trên địa bàn huyện, tăng cường công tác giám sát đầu tư, rà soát tiến độ triển khai thực hiện các dự án đầu tư, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc của các dự án. Đối với những dự án đã hết hạn mà không đủ điều kiện được xem xét gia hạn kiến nghị cấp có thẩm quyền thu hồi giấy chứng nhận đầu tư, không đề xuất, phê duyệt điều chỉnh quy hoạch đối với các dự án chậm triển khai…/. 

Tin và ảnh: Nhâm Mai, Thanh TuấnThống kê truy cập

Đang truy cập:3204

Tổng truy cập: 686980