Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Kiểm tra đột xuất thực hiện Cải cách hành chính tại xã Yên Lạc

25-08-2021 10:54

Ngày 3/8/2021, đoàn kiểm tra UBND huyện Phú Lương, do đồng chí Nguyễn Thúy Hằng Phó Chủ tịch UBND huyện làm trưởng đoàn đã  tiến hành kiểm tra đột xuất công tác Cải cách hành chính tại  xã Yên Lạc.


Đồng chí Nguyễn Thúy Hằng, Phó Chủ tịch UBND huyện kiểm tra tại bộ phận một cửa xã Yên Lạc

Đoàn kiểm tra các nội dung gồm: Cải cách hành chính năm 2021; Cải thiện nâng cao Chỉ số hiệu quả Quản trị và Chỉ số PAPI; Quán triệt tuyên truyền thực hiện Pháp lệnh Dân chủ xã, phường, thị trấn; Triển khai thực hiện Đề án đổi mới cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết Thủ tục hành chính trên địa bàn huyện; Cải cách thể chế việc xây dựng ban hành văn bản của cơ quan, đơn vị; Kiểm tra hồ sơ Tư pháp, Hộ tịch, việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông về lĩnh vực Tư pháp, Hộ tịch, việc niêm yết công khai các Thủ tục hành chính, cập nhật các hồ sơ lên hệ thống một cửa điện tử; Kiểm tra việc tiếp nhận và trả kết quả, dịch vụ công đối với cá nhân và tổ chức; Kiểm tra các nội dung về kiểm soát Thủ tục hành chính, số lượng Thủ tục hành chính của các lĩnh vực thuộc thẩm quyền cấp xã, niêm yết công khai tất các các Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền cấp xã; Việc giải quyết các Thủ tục hành chính lĩnh vực Đất đai; Kiểm tra các nội dung triển khai công việc của Phòng Văn hóa, Thông tin liên quan đến Công tác Cải cách hành chính; Việc thực hiện các nội dung về giải quyết Thủ tục hành chính qua dịch vụ công mức độ 3, 4…. Kiểm tra việc thực hiện Pháp lệnh 34 về Quy chế Dân chủ; Chấp hành kỷ cương , kỷ luật hành chính, văn hóa công sở…….
Qua công tác kiểm tra cho thấy xã Yên Lạc đã công khai 165 Thủ tục Hành chính được giải quyết tại bộ phận “một cửa”, đúng thời gian quy định. Đồng thời đoàn kiểm tra cũng đã chỉ ra những hạn chế, thiếu sót, để bộ phận một cửa của xã thực hiện ngày càng tốt hơn góp phần trong công tác Cải cách Hành chính của toàn huyện. Trong 6 tháng đầu năm bộ phận một cửa xã Yên Lạc đã tiếp nhận 4.928 hồ sơ kỳ trước chuyển sang 13 hồ sơ, tiếp nhận trong kỳ 4.915 hồ sơ, tiếp nhận qua dịch vụ công trực tuyến 101 hồ sơ, giải quyết trên 4.900 hồ sơ, trả trước hạn trên 4.800 hồ sơ, trả đúng hạn 44 hồ sơ, đang trong thời gian giải quyết 09 hồ sơ. Thực hiện liên thông các thủ tục hành chính 101 hồ sơ kỳ trước chuyển sang 12 hồ sơ, tiếp nhận trong kỳ 89 hồ sơ, đã giải quyết xong 97 hồ sơ, đang trong thời gian giải quyết 4 hồ sơ….
Kết luận tại buổi kiểm tra đồng chí Nguyễn Thúy Hằng Phó Chủ tịch UBND huyện đề nghị xã Yên Lạc tiếp tục nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức trong việc chấp hành các quy định của Pháp luật, trong đó tập trung áp dụng việc chuyển đổi số vào các lĩnh vực ở bộ phận 1 cửa và kịp thời chấn chỉnh những mặt hạn chế để sửa đổi, bổ sung, từng bước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực ở bộ phận một cửa của xã.
Cũng trong buổi sáng cùng ngày đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện cũng đến xóm Yên Thủy 2 kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19, trong đó có nội dung quản lý thực hiện cách ly tại nhà đối với trường hợp đi từ vùng dịch trở về địa phương.

                                                                                   Tin, ảnh: Thanh TuấnThống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 1453475